Produkty


Nie znaleziono produktów na podstawie tej frazy.
Dotacja


Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki MSG TRADE
poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i wdrożenie jej rezultatu"
wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy MSG TRADE Sp. z o.o.
spółka komandytowa poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej w firmie i wdrożenie jej rezultatów.

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to uzyskanie optymalnych
rozwiązań w zakresie wzrostu sprzedaży produktów oraz wdrożenie nowego kanału sprzedaży.

Nr projektu: RPLD.02.01.02-10-0226/19

Całkowita wartość projektu: 369 000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 180 630,00 zł